Thiết bị Nitơ

1. Năng lượng thấp: động cơ mà thiết bị sử dụng, là sản phẩm được chứng nhận cấp quốc gia, có hiệu quả tiết kiệm điện. 2. Áp suất cao: áp suất thoát nitơ có thể đạt 0 ~ 35 bar Sử dụng thuận tiện: Lấy không khí làm nguyên liệu, trực tiếp sản xuất nitơ có độ tinh khiết cao, không khí khô, dễ sử dụng. 3. Phương tiện đầu ra kép: Toàn bộ thiết bị có thể đạt được cả hai môi trường nitơ, hai khí, đáp ứng nhu cầu khí cắt, khí chuyển mạch nitơ.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)