TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ NAM PHI & TRUNG QUỐC EXPO

2022-12-04 06:44

Chúng tôi sẽ tham dự TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ NAM PHI & TRUNG QUỐC (SOUTH AFRICA) TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ vào ngày 5-7 tháng 12 năm 2022. Số gian hàng của chúng tôi là A03. Tất cả bạn bè đều được chào đón đến thăm gian hàng của chúng tôi và hy vọng những hướng dẫn thêm của bạn cho sự hợp tác chung của chúng ta. 

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)